وضعیت فعلی
نیاز به ثبت‌نام است.
هزینه
بسته است
شروع یادگیری
امکان شرکت در این دوره فعلا وجود ندارد

خلاقیت چیست؟

خلاقیت عبارت از توانایی ایجاد چیزهای جدید است که به واسطه مهارت تفکر خلاق حاصل می‌شود.  توسعه این مهارت تحت عناوین مختلف در برنامه درسی کشورهای متفاوت (انگلستان، آمریکا، نیوزلند، سنگاپور و…) مطرح شده است و به عنوان یکی از مهارت‌های اصلی قرن بیست و یکم شناخته می‌شود. در تاریخ مطالعات خلاقیت، جهت‌گیری‌های مختلفی وجود داشته است. دو رویکرد مطرح عقل گرایی و شهودگرایی است. عقل‌گرایان خلاقیت را امری آگاهانه تلفی می‌کردند ولی شهودگرایان آن را امری در ناخودآگاه ذهن جستجو می‌کردند. در رویکردهای جدید، مطالعه خلاقیت از منظر شناختی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است که از نظر تربیتی توجه به آن‌ها حائز اهمیت است. در این رویکرد، خلاقیت به منزله یک «فرایند» تلقی می شود که با فرایندهای عصبی، شناختی و اجتماعی قابل تبیین است.

فرایند خلاق ، شامل  مراحل زیر است:

 1. پیدا کردن مساله
 2. بدست آوردن اطلاعات مرتبط
 3. بدست آوردن اطلاعات غیرمرتبط با امکان ارتباط بالقوه
 4. نهفتگی
 5. تولید گسترده ی ایده ها
 6. ارتباط برقرار کردن بین ایدهها به شیوه‌ی غیرمنتظره
 7. انتخاب بهترین ایده ها، به کار بستن معیار های مرتبط
 8. بیرونی‌سازی ایده‌ها

کاربست‌های تربیتی :

 1. فرایندهای عصبی در تفکر خلاق با فرایندهای عصبی معمول تفاوتی ندارد.
 2. خلاقیت قابل ارتقا است.
 3. خلاقیت با خبرگی در یک حوزه مرتبط است.
 4. تفکر خلاق با سایر مهارت های تفکر در ارتباط است.
 5. عوامل هیجانی در خلاقیت نقش بسزایی ایفا می‌کند.

چرا دوره‌ی «پرورش خلاقیت دانش آموزان» اهمیت دارد؟

به نظر می رسد با پیشرفت تکنولوژی مشاغلی که خلاقیت در آن ها اهمیت نداشته است بیشتر به کامپیوترها سپرده می شوند. به علاوه امروزه ، با توسعه ی بازار ، یافتن روش های خلاقانه برای انجام سریع تر کارها از اهمیت بیشتری برخوردار است. . همچنین رشدی روزافزون صنایع خلاق مرتبط با فراغت، خبر از اهمیت یافتن خلاقیت می دهد.

دوره‌ی «پرورش خلاقیت دانش آموزان» برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره  برای عموم معلمان، مربیان، دانشجویان و مشاوران مهم و ضروری می باشد و باعث می‌شود ان ‌ها در امر اموزش سازگار تر و با انگیزه تر از قبل شوند و همچنین منجر به توسعه ی نظام باورهای سازگار و مبتنی بر شواهد علمی برای توسعه ی خلاقیت در کلاس درس می  شود.

 انچه شما در این دوره خواهید اموخت:

 • بررسی ماهیت خلاقیت و نحوه پرورش آن در کودکان و نوجوانان.
 • راهکارهایی برای خلق محیط مناسب توسعه ی خلاقیت، در کلاس درس، برای معلمان.
 • شناسایی نظام باورهای معلمان.
 • شناسایی سطوح خلاقیت.
 • بررسی مطالعات فرهنگی در حوزه‌ی خلاقیت.
 • بررسی چگونگی ارتباط و همکاری معلمان با دانش اموزان.
 • بررسی عوامل شناختی مرتبط با تفکر خلاق.
 • بررسی ویژگی‌های تمرین‌های خلاقیت.

هدف دوره:

معلمان بتوانند با ارتقاء توانایی‌های شناختی و خلق محیط اجتماعی مناسب، شرایطی به وجود آوردند که در آن دانش‌آموزان فرایند خلاقیت را تجربه می‌کنند

رئوس مطالب دوره:

 • معارفه خلاقیت با رویکرد شناختی
 • فعالیت اغازین
 • فرایند خلاق
 • جهان اجتماعی خلاقیت
 • فرایند عصبی خلاقیت
 • خلاقیت در کلاس درس
 • ازمون تشریحی پایان دوره

 نحوه اجرای دوره:

فرصت های یادگیری تدارک دیده برای این دوره شامل موارد زیر است:

 • جلسات حضوری
 • فیلم های اموزشی
 • فرم های کمکی
 • کتابچه پرورش خلاقیت دانش اموزان
 • تالار گفتگو
 • آزمون

تمامی موارد بالا از طریق سامانه آموزشی انگاره به نشانی www.engareh-ce.com در دسترس شما قرار می گیرد. پس از ثبت نام به تمامی محتوای دوره دسترسی دارید و می توانید در زمان های دلخواه خود، تا پایان مدت مقرر برای د وره، تجارب یادگیری خود را تکمیل کنید.

 مدت دوره:

این دوره شامل هشت جلسه آموزشی حضوری/آفلاین است .مدت زمان جلسات براساس نوع تکالیف یادگیری متفاوت است.

 تکالیف دوره:

تکالیف فرآیندی: در  هر درس تکالیفی برای تمرین و عمیق شدن در مطالب آن درس طراحی شده است.

تالار گفتگو: در این نوع تکالیف، دیدگاه شما درباره یک موضوع پرسیده می‌شود. در تمامی این تکالیف هدف تکلیف

و ویژگی‌های مورد انتظار در پاسخ شما ذکر شده است. در بیان دیدگاه خود، الزام است که این نکات را مد نظر قرار

دهید. در عین حال می‌توانید با پاسخ به دیدگاه‌های همکلاسی‌های خود در یک گفتگو شرکت کنید و به یادگیری

خود و دیگران کمک کنید.

آزمون پایانی: در پایان دوره آزمونی با هدف مرور مطالب طراحی شده است. در این آزمون نیز نمونه هایی از روش‌های

آموزشی مطرح شده است که می تواند به شما در طراحی آموزشی کمک کند.

گواهی پایان دوره:

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه معتبر موسسه شناخت و تربیت انگاره به اسم شما توسط موسسه صادر می‌شود و در اختیار شما قرار می‌گیرد.