درباره ما

به انگاره خوش آمدید

ما گروهی از دانش اموختگان و پژوهشگران “علوم یادگیری” هستیم که برای ارتقا کیفیت آموزش در مدرسه و خانه به پژوهش و نشر آثار علمی- تربیتی می‌پردازیم.
ما به والدین و مدارس کمک می کنیم تا:

– کیفیت تجارب یادگیری کودکان را بر اساس منابع جدید ارتقاء دهند.
– به آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی درباره یادگیری و آموزش دسترسی پیدا کنند.
– با شرکت در برنامه‌های آموزشی و رویدادهای یادگیری و دانش و مهارت خود را در آموزش و پرورش کودکان به روز کنند.
– با کمک خدمات مشاوره آموزشی در برنامه‌ها و فرایندهای آموزشی و پرورشی خود بازنگری کنند.
– با شرکت کودکان در برنامه های آموزشی، عملکرد واقعی آنها را بسنجند.